Usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK)

Yhteinen Hylkysaari ry

Kuinka vanha yhdistys on?

Yhdistys on perustettu 28.9.2020 ja merkitty yhdistysrekisteriin 14.10.2020.

Millainen on yhdistyksen toimintasuunnitelma?

Yhdistyksen perustamiskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma on kaikkien luettavissa Google Docsissa.

Ketkä päättävät yhdistyksessä?

Yhdistyksen hallitus on esitelty omalla sivullaan. Yhdistyksessä on mukana monenlaisten eri ammattien edustajia, kaikki vapaaehtoispohjalta. Päätöksenteko on avointa ja demokraattista.

Olet tervetullut mukaan yhdistykseen! Vuoden 2020 jäsenmaksu on täysjäsenille 20 euroa. Yhdistyksen säännöt löytyvät Google Docsista.

Kerääkö yhdistys lahjoituksia?

Suunnittelemme lahjoituskampanjaa, joka auttaa Hylkysaaren hankkimisessa. Meillä ei ole vielä rahankeräyslupaa, joten emme voi vielä kerätä lahjoituksia. Sen asemesta kartoitamme lahjoittamisesta kiinnostuneita karttasovelluksella. Kiinnostuksesta kertominen ei vielä sido lahjoittamiseen.

Miksi olette tehneet tällaisen karttasovelluksen?

Tällä hetkellä Suomessa rahankeruuluvan saamiseen menee muutamia kuukausia. Meidän pitää kuitenkin antaa indikatiivinen tarjous saaresta 29.10. mennessä. Jotta voimme antaa indikatiivisen tarjouksen, meillä pitää olla jonkinlainen arvio siitä, paljonko tulemme myöhemmin avattavasssa rahankeruukampanjassa saamaan.

Hylkysaari paikkana

Eikös kulku tuonne ole Korkeasaaren kautta? Pitäisikö maksaa eläintarhan pääsylippu tuonne mennessään vai eristettäisiinkö Korkeasaaresta joku ohituskaista?

Tällä hetkellä Hylkysaareen pääsee maitse vain eläintarhan pääsylipun ostamalla. Lisäksi ajoneuvoliikenne on mahdollista vain poikkeusluvalla. Vesitse Hylkysaareen voi rantautua vapaasti.

Vuonna 2026 valmistuvaksi arvioidun Kruunuvuoren raitiotielinjan yhteydessä Korkeasaaren pohjoispäähän, nykyisen Mustikkamaan sillan tuntumaan rakennetaan raitiovaunupysäkki. Silloin Korkeasaaren lipunmyynti siirtyy Korkeasaaren puolelle, ja saaren pohjois- ja itälaitaan on kaavoitettu huoltotie Hylkysaareen.

Kun raitiotie valmistuu, on saaresta 600m kävelymatka ratikalle, josta reilu kymmenen minuuttia rautatieasemalle.

Pääseekö Hylkysaareen autolla?

Hylkysaareen pääsee Korkeasaaren kautta poikkeusluvalla autolla.

Kaupungin tämän hetkisten suunnitelmien mukaan jatkuvaa autoliikennettä ei tulla sallimaan jatkossakaan, vaan myös Kruunuvuoren raitiotieyhteyden valmistuttua käynti Hylkysaareen tapahtuu kävellen tai kevyen liikenteen välinein. Mahdollisten saaren uusien asukkaiden ja muun toiminnan tulee ottaa tämä huomioon.

Tässä mielessä Hylkysaari muistuttaa hieman Suomenlinnaa, jossa ei myöskään ole autoliikennettä huoltoliikennettä lukuunottamatta.

Hylkysaari on siis pysymässä autottomana kohteena.

Missä kunnossa tuo entinen luotsiasema/merimuseorakennus on? Onko siellä nykyään lämpöä päällä, onko ehtinyt tyhjillään joutua kosteudelle alttiiksi?

Hylkysaaren rakennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. Niihin ei olla tehty merkittäviä korjauksia viime vuosikymmenten aikana. Kaikissa rakennuksissa on jonkin asteista korjauksen tarvetta. Lämpö on ollut päällä saaren merkittävissä rakennuksissa, myös vanhalla luotsiasemalla. Esimerkiksi kattojen suhteen ei olla havaittu merkittäviä puutteita tai vesivuotoja.

Hylkysaaren hankkiminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskukseksi

Koska tarkoituksena on hankkia kiinteistö, onko mitään osuus-mallia mietitty puhtaan lahjoituksen asemesta?

Jo mukaan lupautuneet sijoittajat ovat sitoutuneet, että perustettava kiinteistöosakeyhtiö (koy) vähitellen ostaa sijoittajien osakkeet, niin että lopussa koy on suoraan yhdistyksen tai mahdollisesti perustettavan säätiön hallinnassa.

Sijoituksesta kiinnostuneita varten olemme laatineet diaesityksen, joka löytyy Google Docsista.

Muilla vastaavilla hankkeilla on ollut ongelmia saada riittävästi tuloja, joilla maksaa kiinteistöjen tarvitsemat kalliit remontit. Mikä tässä olisi toisin?

Saaren ylläpito vaatii Senaatin mukaan noin 80 000 euroa vuodessa. Tämänhetkisen arviomme mukaan saaren kiinteistöjen tuotot olisivat selvästi enemmän. Niinpä uskomme, että pystymme maksamaan kiinteistöjen korjaukset ja että senkin jälkeen jää sen verran rahaa, että pystymme vähitellen siirtämään saaren yhteisen, yhdistyksen tai säätiön hallintaan.

Paljonko tällaisen ylläpitäminen maksaa vuodessa siten, että ei synny korjausvelkaa?

Senaatti-kiinteistöjen mukaan saaren ylläpitäminen maksaa tällä hetkellä 80 000 euroa vuodessa. Korjausvelan määräksi Senaatti arvioi muutamia miljoonia.

Ymmärränkö oikein, että asuminen on aika suuressa roolissa saarelle kaavaillussa käytössä: Villa Ida ja pesula, Luotsikasarmi, koerakentamiskohteet (pientalot ja rivitalot)?

Nykyisen kaavan mukaan Villa Ida ja vanha pesula, ns. talonmiehen asunto, on kaavoitettu asumiskäyttöön. Luotsikasarmi on ollut aikaisemmin asuinkäytössä. Nykysuunnitelmamme mukaan nämä myös myytäisiin osana kauppaprosessia. Kartoitamme kiinnostusta ryhmärakennuttamiseen Luotsikasarmin osalta. Koerakentamiskohteet ovat tulevaisuuden suunnitelmia, ja niiden todellinen toteutuminen on tässä vaiheessa auki.

Kaikessa asumiskäytössä tulee ottaa huomioon, että saaressa ei ole autoliikennettä. Niinpä asukkaiden tulee sitoutua autottomaan asumiseen, missä autoja käytetään vain välttämättömiin tarkoituksiin, esim. muuttojen yhteydessä.

Oliko suunnitelmassa miten pohdittu kaavariskiä?

Olemme käyneet keskustelemassa kaavoittajan kanssa, ja esitelleet alustavia suunnitelmiamme Luotsikasarmin muuttamisesta takaisin asumiskäyttöön sekä koerakentamisesta.

Onko tää nyt joku bulvaani-case? Mitä tämä tuo nyt lisää normaaliin kiinteistökehitykseen?

Yhdistyksen perustajat haluavat kehittää Hylkysaarta kaupunkilaisten ehdoilla – ei vain maksimoimalla kaupallisia intressejä, vaan kehittämällä ihmisen ja ympäristön kannalta kestävää liiketoimintaa ja yhteisöä. Kaikki suunnitelmat ovat avoimesti jaossa, kaikkien kommentoitavana. Kuka tahansa on tervetullut mukaan hankkeeseen.

Meillä on monenlaisia suunnitelmia saaren osalta. Erityisesti visioimme saaren vanhasta kaasutehtaasta ja konservointilaitoksesta hyvinvoinnin keskusta, jossa on mahdollista järjestää tapahtumia, meditoida, harrastaa joogaa, budo-lajeja, tanssia, jne., ja jossa voisi olla myös hyvinvointipalveluita. Yhdistyksen perustajien joukossa on useita lääkäreita ja muita terveydenhoitoalan ammattilaisia.

Tule mukaan kertomaan, mitä toivoisit Hylkysaareen. Voit lähettää sähköpostia, twiitata, tai kertoa esimerkiksi meille Facebookissa.

Haluaisko joku selittää, miksi ry- muotoiseen toimintaan sijoitetaan tuotto-odotuksilla?

Saaren ostaminen on kallista. Tarvitsemme mukaan myös sijoittajia. Olemme löytäneet jo monia vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneita. Tämänhetkisenä tarkoituksena on perustaa yhdistyksen lisäksi kiinteistöosakeyhtiö (koy), johon voi sijoittaa kohtuullisella maksimi-tuotto-odotuksella. Yhdistys on yksi kiinteistö-osakeyhtiön perustajista.

Tavoitteenamme on ostaa muut sijoittajat pois koy:stä 15 vuoden kuluessa siten, että koy ostaa osakkeita sijoittajilta tuotoillaan. Jos onnistumme tässä 15 vuodessa, sijoittajat saavat sijoituksilleen n. 4.75% tuoton. Emme takaa, että sijoitus tuottaisi suunnitellun noin 4.75% vuotuisen tuoton, mutta sitä enempää sijoitus ei ainakaan tule tuottamaan. Tässä mielessä sijoitukset ovat yhteiskunnallisesti vaikuttavia kiinteistösijoituksia, joiden tuottoon sisältyy riski. Toivotamme sinut lämpimästi mukaan sijoittamaan kiinteistöihin!